Kontakt

Biuro Reklamy Sylwia Wilczyńska
Magazyn “Natura&Zdrowie”, oraz portal naturazdrowie.com
Email: reklama@naturazdrowie.com

Redakcja portalu:
Redaktor prowadząca:
Katarzyna Melihar
email:portal@naturazdrowie.com
Redaktor:
dr Małgorzata Musioł
Email: redakcja@naturazdrowie.com

Małgorzata Musioł 05/09/2023

Dlaczego warto sięgać po żywność ekologiczną, a nie naturalną?

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, żywność ekologiczna musi spełniać surowe wymagania, które są zgodne z przepisami UE. System certyfikacji zapewnia i gwarantuje konsumentom, że produkty sprzedawane jako ekologiczne spełniają określone standardy na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywości. Jak przebiega ten proces w Polsce? Dowiesz się z treści tego artykułu.

W artykule:

1. Normy certyfikacji obowiązujące w Polsce.

2. Proces certyfikacji przeprowadzany w Polsce, obowiązujący wszystkich producentów żywności.

3. Organy certyfikacji w Polsce.

1. Normy certyfikacji obowiązujące w Polsce

Każdy producent żywności, rolnik, ubiegając się o status wytwarzanej przez siebie żywności ze znakiem najwyższej jakości, a więc produkt czy żywność ekologiczną, żywność „Bio” lub „Eko” podlega tym samym ustalonym normom i standardom. Są one normalizowane i określany przepisami Unii Europejskiej.

Normy:

Rolnictwo: Zakaz stosowania syntetycznych pestycydów, nawozów sztucznych oraz GMO. Ponadto, gleby muszą być wolne od chemikaliów przez określony czas przed rozpoczęciem uprawy ekologicznej. Najwyższa jakość i klasa gleby przeznaczona pod uprawę żywności ekologicznej.

Hodowla: Zwierzęta hodowane w systemie ekologicznym muszą otrzymywać paszę ekologiczną, mieć dostęp do wybiegów oraz żyć w warunkach zbliżonych do naturalnych. Użycie antybiotyków jest ograniczone.

Przetwarzanie: Zakaz używania wielu konserwantów, barwników i innych dodatków chemicznych.

Dystrybucja i przechowywanie: Muszą być spełnione odpowiednie normy związane z przechowywaniem i przewożeniem żywności, opakowania ekologiczne i biodegradowalne. Dostosowana na żywności temperatura przechowywania i przewożenia.

2. Proces certyfikacji przeprowadzany w Polsce, obowiązujący wszystkich producentów żywności

Produkty podlegają regularnym kontrolom w celu potwierdzenia, że spełniają normy ekologiczne. Kontrole te są przeprowadzane przez certyfikowane jednostki kontrolne. Proces uzyskania certyfikatu ekologicznego obejmuje:

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w systemie certyfikacji do odpowiedniej jednostki kontrolnej.

2. Przeprowadzenie wstępnej kontroli w celu oceny, czy podmiot spełnia wymagania.

3. Regularne kontrole niespodziewane i zaplanowane w celu monitorowania przestrzegania zasad.

4. Po pozytywnym przejściu wszystkich kontroli podmiot otrzymuje certyfikat.

3. Organy certyfikacji w Polsce

Istnieje kilka jednostek kontrolnych w Polsce, które mają uprawnienia do certyfikowania producentów ekologicznych. Przykładowe jednostki to:

• Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

• Ekogwarant Polska Sp. z o.o.

• Agro Bio Test

Wszelkie, tego typu działania, mają na celu zagwarantowanie konsumentom, że żywność z znakiem jakości „Eko”, spełnia surowe normy ustalone na poziomie UE. Jest to proces czasochłonny i wymagający, nieodzowny, aby uchronić się przed produktami nieekologicznymi, nienaturalnymi, a zaopatrywać rynek żywnościowy w produkty spełniające wszystkie normy i standardy żywności o najwyższej jakości, uprawianej z poszanowaniem środowiska naturalnego i zwierząt, oraz dla zdrowia ludzi.

Chcąc mieć gwarancję i pewność, że odżywiasz się właściwie, dostarczasz do swojego organizmu faktycznych składników odżywczych, że twoja żywność nie zatruwa toksynami ciebie i twoich bliskich, sięgaj do produkty i żywność ekologiczną.


Małgorzata Musioł

Leave A Comment