Kontakt

Biuro Reklamy Sylwia Wilczyńska
Magazyn “Natura&Zdrowie”, oraz portal naturazdrowie.com
Email: reklama@naturazdrowie.com

Redakcja portalu:
Redaktor prowadząca:
Katarzyna Melihar
email:portal@naturazdrowie.com
Redaktor:
dr Małgorzata Musioł
Email: redakcja@naturazdrowie.com

Małgorzata Musioł 15/09/2023

Medycyna informacyjna mieści się w ramach medycyny holistycznej, i jak twierdzą niektórzy jej zwolennicy, jest medycyną przyszłości. Cechuje ją wykorzystywanie najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia. Chociaż przeciętnie trudno nam zrozumieć działanie urządzeń, które wiążą się z medycyną informacyjną, zyskuje ona coraz więcej zwolenników w oparciu o rezultaty, które uzyskuje w zakresie leczenia i wspierania zdrowia. Są one ze wszech miar pozytywne.

W tym artykule:

1. Co to jest medycyna informacyjna?

2. Fizyka kwantowa i pole informacyjne.

3. Jakie ma źródła?

4. Przykładowe działanie medycyny informacyjnej.

1. Co to jest medycyna informacyjna?

Medycyna informacyjna rozwija się od kilkudziesięciu lat. Jest powiązana z polem informacyjnym i częstotliwościami. Jedną z jej form jest homeopatia, którą znano i praktykowano już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Medycyna informacyjna nie jest pojęciem jednorodnym, kryje się pod nią szereg metod, oraz urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych. To, co na pewno ją wyróżnia to założenie istnienia kwantowości rzeczywistości, w której żyjemy. Oto kilka definicji medycyny informacyjnej:

„Medycyna informacyjna bazuje na założeniach fizyki kwantowej i istnieniu pola informacyjnego. Postrzega człowieka jako całość, komunikując się z nim na podstawie wibracji w postaci wzorów informacji. Nie chodzi tutaj o skupienie się na jednej chorobie czy symptomie, ale na człowieku jako całości, którego organizm otrzymując wsparcie terapeutyczne, uzyskuje dostęp do swoich naturalnych mechanizmów autoregulacji i powrotu do równowagi.” Autorem definicji jest Markus Schmieke, niemiecki fizyk, filozof i wizjoner.

„Jako medycynę informacyjną i energetyczną rozumiemy medycynę, która zamiast substancji biochemicznie aktywnych, wykorzystuje fizykalne sygnały do celów diagnostycznych i terapeutycznych. Do tego zaliczamy między innymi: biologiczno-regulujące mikroprądy, fale elektromagnetyczne, sygnały akustyczne i świetlne, fale torsyjne, pola wszelkiego rodzaju, urządzenia radioniczne, ale również rozmaite techniki mentalne”. To definicja podana przez dra hab. Henrika Treuguta.

Do medycyny informacyjnej zalicza się medycynę energetyczną, tak oto mamy kolejną definicję. „Medycyna energetyczna wykorzystuje terapeutycznie konkretne częstotliwości rezonansowe w celu komunikacji z systemem kwantowym, jakim jest człowiek. Te biofizykalne częstotliwości przekazywane są człowiekowi za pomocą fizykalno-energetycznego nośnika. Mowa tu o mikroprądach o szerokim spektrum częstotliwości, polach elektrycznych, polach magnetycznych, świetle (podczerwień, laser, itd.) oraz wszelkich rodzajach pól elektromagnetycznych”. Jeżeli znamy określone częstotliwości, mamy dostęp do urządzeń terapeutycznych emitujących mikroprądy, jesteśmy w stanie na podstawie określonej diagnostyki podać organizmowi takie częstotliwości, jakich w danym momencie potrzebuje, stymulując mechanizmy naprawcze naszego ciała, np. częstotliwość potrzebą do regeneracji pękniętej kości. Skąd wiemy, że terapia częstotliwościami działa? Ma ona tradycję sięgającą do schyłku dziewiętnastego wieku. Zajmowało się nią wielu uczonych rosyjskich. W 1879 roku rosyjski uczony N. Wiedensky prowadził doświadczenia nad elektrycznym rytmicznym oddziaływaniem na żywe układy organizmu. Dowiedzione przez niego naukowo. Na początku XX wielu tą samą drogą podążył inny rosyjski uczony, Aleksander Gurwicz. Ogłosił on, że każdy żywy organizm emituje pole elektromagnetyczne wytwarzane przez poszczególne komórki. Ideę tę rozwinął w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku w Stanach Zjednoczonych dr Raymond Rife. Rife wykorzystywał do terapii generator fal elektromagnetycznych, stworzył także mikroskop, który był zdolny ustalić na jakiej częstotliwości drgają poszczególne mikroorganizmy. Jako pierwszy ujrzał żywego wirusa. Zawdzięczamy mu dzisiejszą wiedzę, że wszystko wibruje w świecie, a tym samym posiada swój indywidualny kod dostępu mierzony w Hz. Poszczególne organy z ciele mają swoją określoną częstotliwość. Korzysta z tego urządzenie o nazwie biorezonans.

2. Fizyka kwantowa i pole informacyjne

Fizyką kwantową był podobno szalenie zafascynowany Einstein, zafascynowany i sfrustrowany jednocześnie, z powodu wielowymiarowości. Fizyka kantowa została zastąpiona polem informacyjnym. Koledzy Einsteina udowodnili, że podstawą naszej materii i energii jest czysta informacja i to ona wpływa na materię i nadaje jej formę. Chodzi o takich fizyków i naukowców, jak: Anton Zeilinger, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck, Carl Friedrich von Weizsäcker, Burkhard Heim. Podstawą całej rzeczywistości materialnej jest fizyczne pole informacyjne. Na poziomie komórek mówi o tym dr Bruce Lipton, badając i głosząc od kilkudziesięciu lat, że każda komórka ma świadomość i dostęp do pola informacyjnego. Kolejny niemiecki naukowiec prof. Fritz Albert Popp dokonał kolejnego przełomu naukowego dowodząc, że nasze komórki nie tylko komunikują się za pomocą sygnałów elektromagnetycznych i częstotliwości, ale za pomocą biofotonów. W oparciu o fizykę kwantową i pole informacyjne już w połowie XX wieku powstały w byłym ZSRR pierwsze diagnostyczno-terapeutyczne urządzenia radioniczne. Od tamtej pory przybyło ich znacznie więcej w różnych zakątkach świata. W Polsce także przybywa terapeutów, którzy pracują w tym obszarze. Dzięki polu informacyjnemu mamy dostęp do takich przyczyn dolegliwości czy sytuacji życiowych, do których z poziomu świadomości zwykle nie mamy dostępu. Nie tylko możemy je wykryć, ale przy użyciu tego samego pola zrównoważyć. Co ma możliwość zamanifestowania się na poziomie fizycznym. Kluczowym elementem w medycynie informacyjnej jest świadomość terapeuty i pacjenta. Aby mieć wyobrażenie skali tego zjawiska, warto sobie uświadomić, iż w 2005 roku amerykańskie centrum medycyny komplementarnej (w skrócie NCCAM) uznało medycynę informacyjną i energetyczną za piąty co do wielkości obszar w obrębie medycyny komplementarnej, przyznając, że informacja i energia posiadają decydujące znaczenie dla zdrowia i samopoczucia. W Polsce parę lat temu postało przy wsparciu Polskie Towarzystwo Medycyny Informacyjnej i Energetycznej (PTMIE), a jego celem jest integracja wszystkich lekarzy i terapeutów z tego obszaru, celem współpracy i wymiany doświadczeń, a także informowanie i przybliżanie ludziom tych niezwykłych metod terapii i diagnostyki. Jesteśmy zanurzeni w oceanie nieograniczonych możliwości. Człowiek jest istotą wielowymiarową , która wykracza daleko poza to, co namacalne. Medycyna, która uwzględnia tę wielowymiarowość otwiera nam możliwości do wykorzystania w pełni tego potencjału. Jest medycyną przyszłości. Jest medycyną zintegrowaną.

3. Jakie ma źródła?

Teorie kwantowe: Niektóre podejścia w medycynie informacyjnej czerpią z teorii kwantowej, sugerując, że informacje można przenosić na poziomie subatomowym.

Tradycyjne systemy medyczne: Niekiedy idee medycyny informacyjnej są zaczerpnięte z tradycyjnych systemów medycznych, takich jak ajurweda czy medycyna chińska.

Nowoczesne teorie biofizyki: W niektórych przypadkach, medycyna informacyjna może być połączona z zaawansowanymi teoriami z dziedziny biofizyki, choć te teorie nie zawsze są naukowo potwierdzone.

Wyobraźnia i sugestia: Niektóre podejścia skupiają się na umysłowych i emocjonalnych aspektach zdrowia, uznając, że pozytywne myślenie i emocje mogą „informować” organizm w sposób promujący zdrowie.

Technologie informacyjne: Niektóre formy medycyny informacyjnej mogą używać nowoczesnych technologii do „zaprogramowania” lub „zresetowania” informacji w organizmie.

4. Przykładowe działania medycyny informacyjnej

Zostały tutaj wymienione co najmniej dwa takie obszary. Biorezonans i homeopatia. Homeopatia to forma medycyny niekonwencjonalnej, chory otrzymuje bardzo małą dawkę leku, jaka u zdrowej osoby wywołałaby objawy choroby. Substancje używane w preparatach leczniczych są łatwe w użyciu, są pochodzenia naturalnego, bezpieczne w stosowaniu, a ich przygotowywanie odbywa się poprzez rozcieńczanie i wstrząsanie. Główne zasady leczenia homeopatycznego opierają się na kilku elementach: obowiązuje tu zasada podobieństwa (podobne leczy podobnym), teoria sił witalnych, indywidualizm i zasada minimum. Leczenie jest dostosowane do indywidualnych objawów i cech pacjenta. Substancje lecznicze są wielokrotnie rozcieńczane, często do poziomu, na którym nie można już wykryć żadnych cząstek pierwotnej substancji. Zwraca się uwagę na proces mechanicznego mieszania leku lub wstrząsania substancją (zasada personalizacji), co według homeopatów zwiększa moc działania leku. Biorezonans pozwala dotrzeć do przyczyn chorób i skutecznie je usunąć przy pomocy określonych częstotliwości, dajmy na to, że chcemy usunąć określone pasożyty z organizmu, które zostały zdiagnozowane przy pomocy określonego programu, dzięki określonym częstotliwościom są one wprawiane w rezonans, który je dezintegruje, kolejnym etapem jest usunięcie ich z organizmu. Metoda jest bezpieczna i nieinwazyjna. Bazuje na bliżej niesprecyzowanych drganiach (falach) organizmu. Pacjenta przyłącza się specjalnymi elektrodami i kablami do urządzenia, które odbiera i analizuje te drgania. Aparat ma możliwość odróżniania drgań prawidłowych od nieprawidłowych, na bazie których rozpoznaje się choroby. Może ono także generować drgania o znaku przeciwnym, które mogą niwelować wykryte nieprawidłowości. Aparat przepuszcza przez organizm prąd o niskiej częstotliwości lub fale elektromagnetyczne.

W dniach 23-24 września 2023 roku odbędzie się Kongres Zdrowie i Natura, gdzie poruszane będą różne aspekty medycyny integracyjnej, medycyny holistycznej, terapie oparte na najnowszych osiągnięciach technologicznych, o których dotąd nie mieliśmy okazji usłyszeć. Zapamiętaj to hasło i to wydarzenia: Kongres Zdrowie i Natura Krynica-Zdrój 2023, 23-24 wrzesień.


Małgorzata Musioł

Leave A Comment