Kontakt

Biuro Reklamy Sylwia Wilczyńska
Magazyn “Natura&Zdrowie”, oraz portal naturazdrowie.com
Email: reklama@naturazdrowie.com

Redakcja portalu:
Redaktor prowadząca:
Katarzyna Melihar
email:portal@naturazdrowie.com
Redaktor:
dr Małgorzata Musioł
Email: redakcja@naturazdrowie.com

Krzysztof Krupka 02/11/2023

Komórki, tkanki i narządy wpływają na siebie, tworząc harmonijne połączenie, co nazywamy zdrowiem. Psychika, emocje odzwierciedlają tę harmonię ciała, ale niestabilność mentalna i emocjonalna też na nią wpływają. We współczesnej Europie nazywamy to psychosomatyką, czyli wpływem zdrowia psychicznego i emocjonalnego na ciało, czego niekorzystnym rezultatem mogą być różne choroby. Powiązanie psychiki i emocji z chorobami w medycynie chińskiej jest znane od dawna.

Pięć duchów

Wu-Shen to system terapeutyczny oparty o zasady medycyny chińskiej, ale powiązany ze współczesną nauką. W tłumaczeniu na język polski „Wu-Shen” oznacza „Pięć duchów”, które odzwierciedlają pięć opisów naszej osobowości lub pięć części naszego umysłu. Każda z nich odpowiada za określone cechy osobowości, emocji oraz części ciała i nimi zarządza. Początki tego systemu terapeutycznego sięgają starożytności. Współczesna typologia osobowości jest także oparta o model pięcioelementowy, np. najbardziej znany opis opisowości zwany Big Five, czy często wykorzystywany w biznesie model MBTI. Aktualnie współczesna nauka powoli dostrzega wzajemne interakcje różnych procesów, jak np. immunologicznych czy wegetatywnych, często nazywając to efektem Yang/Yin. Wu-Shen jest systemem terapeutycznym bardziej zaawansowanym, bowiem obok cech psychicznych czy emocjonalnych opisuje kondycję ciała oraz jego patologię. Pozwala rozpoznać energetyczne fazy schorzenia oraz je korygować. Inaczej mówiąc, Wu-Shen to terapeutyczna metoda psychosomatyczna, dzięki której terapeuta może znaleźć przyczyny chorób w psychice i emocjach. Do diagnozy wykorzystuje się tzw. dynamiczną termografię (dynamic infrared thermography), w skrócie DIRT, pozwala zastąpić badanie z pulsu (które jest fundamentem diagnozy w medycynie chińskiej) poprzez analizę zmienności mikrokrążenia skóry.

Diagnoza – eliminacja subiektywizmu

Proces diagnozowania jest wypadkową podejścia pacjenta i terapeuty do leczenia. Eliminuje bowiem zbytnią subiektywność pacjenta i terapeuty. W systemie Wu-Shen nie rozpoznaje się jednostek chorobowych, a jedynie tzw. wzorce energetyczne chorób oraz z nimi powiązanych stanów psychoemocjonalnych. Metoda ta umożliwia obserwację cykliczności procesów energetycznych (podobnie jak pory roku czy rytm dnia i nocy), co pozwala na optymalne zarządzanie zasobami zdrowia psychicznego i fizycznego. Wu-Shen może być wykorzystane zarówno w naukach medycznych czy naturoterapii, jak i w arteterapii, zarządzaniu, biznesie, w edukacji dzieci i młodzieży czy w terapii małżeńskiej. System ten oparty jest na integracyjnym podejściu w terapii łączącym refleksoterapię, pracę z ciałem oraz terapię ziołami. Sam proces leczenia jest ściśle związany z rytmami ciała i otoczenia, w którym żyjemy. W Wu-Shen rozróżniamy wspomniane pięć duchów, czyli Shen, Hun, Yi, Po, Zhi.

Oto opis pięciu duchów w medycynie chińskiej:

  1. Hun (Wątroba) – to duch wędrówki, który jest związany z wątrobą i funkcjami umysłowymi, takimi jak kreatywność i wyobraźnia. Hun jest również związany z marzeniami i snami. Jego zaburzenia przedstawia się jako wahania emocji, czyli zmienny nastrój, zaburzenia snu, drażliwość, wahania energii. Ogólnie jest on zaburzony, kiedy gniew, złość opanowuje umysł.
  2. Shen (Serce) – to duch serca i układu krążenia, który odpowiada za emocje, myśli i funkcje poznawcze. Shen jest również związany z duchowym rozwojem i zrozumieniem świata. Jego zaburzenia przedstawia się jako nadmierne myślenie, pobudzenie wewnętrzne, uczucie bycia zestresowanym. Shen panuje nad wszystkimi innymi duchami, więc jego stabilność jest najważniejsza. Kiedy nie możemy się uspokoić i zrównoważyć, to na pewno Shen jest zaburzony.
  3. Yi (Śledziona) – to duch umysłu, który jest związany z przewodem pokarmowym. Yi odpowiada za pamięć, koncentrację i intuicję. Zaburzenia objawiają się jako: obsesje, martwienie się, brak akceptacji życia takiego, jakie jest. Kiedy Yi jest zaburzone, blokujemy swoje siły życiowe.
  4. Po (Płuca) – to duch ciała, który jest związany z płucami i skórą. Po odpowiada za fizyczne aspekty życia, takie jak: sen, odpoczynek i regeneracja oraz działania instynktowne. Zaburzenia pojawiają się po silnych przeżyciach, przebytych traumach. Objawiają się najczęściej jako uczucie smutku, głębokiego żalu. Zaburzony duch Po wiąże naszą energię, osłabiając przede wszystkim układ immunologiczny.
  5. Zhi (Nerki) – to duch woli, który jest związany z nerkami i funkcjonowaniem układu hormonalnego. Zhi odpowiada za motywację, wolę działania i zdeterminowanie. Kiedy dopada nas lęk, nieokreślony napad paniki lub czujemy ciągły niepokój, to raczej na pewno mamy zaburzonego ducha Zhi. Kiedy jest ono osłabione, lęk uszkadza nasze nerki i nadnercza, a to prowadzi do osłabienia fundamentu naszego zdrowia.

W kolejnych artykułach, dostępnych w magazynie „Natura&Zdrowie”, będę omawiał poszczególne duchy, jak wpływają na nasze życie, jak w miarę prosty sposób wzmacniać ich funkcję lub uspokajać, kiedy są niestabilne.


dr n. med. Krzysztof Krupka, prof. nadzw. GWSP – specjalista neurologii, chorób wewnętrznych i rehabilitacji. Nauczyciel akademicki, naukowiec i badacz procesów energetycznych w organizmie człowieka. Od ponad 30 lat zajmuje się medycyną chińską. Twórca metody diagnostycznej – dynamicznej termografii, zwanej D.I.R.T . Autor kliku patentów oraz twórca wielu formuł suplementacyjnych i ziołowych. Prowadzi warsztaty terapeutyczne pomagające odzyskać zdrowie fizyczne i psychiczne.

Więcej na www.drkrupka.pl

Krzysztof Krupka

Leave A Comment