Kontakt

Biuro Reklamy Sylwia Wilczyńska
Magazyn “Natura&Zdrowie”, oraz portal naturazdrowie.com
Email: reklama@naturazdrowie.com

Redakcja portalu:
Redaktor prowadząca:
Katarzyna Melihar
email:portal@naturazdrowie.com
Redaktor:
dr Małgorzata Musioł
Email: redakcja@naturazdrowie.com

Katarzyna 01/03/2024

Naukowcy z Francji poddali analizie dane ponad 230 tysięcy chorych na ostre zapalenie wyrostka robaczkowego oraz ponad 461 tysięcy zdrowych osób. Zauważono interesującą korelację: osoby, które były operowane z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego miały blisko czterokrotnie wyższe ryzyko rozpoznania raka jelita grubego w ciągu roku od zabiegu w porównaniu z grupą kontrolną. Dla nowotworów prawej strony jelita grubego ryzyko był ośmiokrotnie wyższe. Osoby poniżej 40. roku życia miały sześciokrotnie wyższe ryzyko rozpoznania raka jelita grubego. 

Podobne badania były prowadzone już wcześniej, m.in. brytyjscy naukowcy przeszukali elektroniczne bazy danych o badaniach na ten temat, uwzględnili łącznie 8 badań obejmujących 4328 pacjentów, a wyniki swojej analizy opublikowali w 2020 r. w Międzynarodowym Dzienniku Chirurgii. Ich zdaniem ryzyko zachorowania na raka jelita grubego prawostronnego u pacjentów po ostrej infekcji wyrostka robaczkowego jest 10-krotnie większe niż ryzyko zapadnięcia na tę chorobę w populacji ogólnej.

Czytaj także: https://naturazdrowie.com/kwas-foliowy-w-profilaktyce-raka-jelita-grubego/

Ryzyko wzrasta wraz z wiekiem

Zdaniem naukowców można to tłumaczyć różnymi czynnikami. Po pierwsze, ryzyko raka jelita grubego wzrasta wraz z wiekiem – wykazano, że zależna od wieku częstość występowania raka jelita grubego gwałtownie wzrasta po 50. roku życia u obu płci. Jednak ostatnie badania sugerują, że częstość występowania raka jelita grubego wzrasta także u młodszych osób dorosłych.
Wiadomo przy tym, że choroba nowotworowa w dolnym odcinku przewodu pokarmowego może mieć wpływ na infekcję w wyrostku robaczkowym. Potencjalne czynniki przyczyniające się do zapalenia wyrostka robaczkowego obejmują niedrożność ujścia wyrostka robaczkowego przez guz, narastanie ciśnienia wtórnego do dystalnej masy okrężnicy na kątnicę oraz zmiany zapalne w kątnicy, które ostatecznie prowadzą do niedrożności wyrostka robaczkowego.

Rak okrężnicy może powodować ostre zapalenie wyrostka robaczkowego na drodze różnych mechanizmów, w tym bezpośredniej niedrożności światła wyrostka robaczkowego przez guz lub hiperplastyczną tkankę limfatyczną związaną z nowotworem okrężnicy, przeniesieniem stanu zapalnego i obrzęku związanego z rakiem okrężnicy do wyrostka robaczkowego lub podwyższeniem ciśnienia w świetle wyrostka robaczkowego z powodu niecałkowitej niedrożności dolnej części okrężnicy.

Dlatego też naukowcy podkreślają konieczność wzmożonej kontroli onkologicznej u osób po ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego. Ich zdaniem wszyscy pacjenci w wieku powyżej 40 lat z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego powinni mieć wykonaną przedoperacyjną tomografię komputerową i pooperacyjną ocenę okrężnicy.

Jak się chronić przed rakiem jelita grubego?

Nie należy zapominać o bardzo ważnych zasadach, które zmniejszają ryzyko zachorowania na raka jelita grubego:

  • Stosowanie wysokobłonnikowej diety
  • Przewaga warzyw i owoców w diecie;
  • Unikanie czerwonego mięsa
  • Unikanie alkoholu i abstynencja tytoniowa;
  • Aktywność fizyczna (ruch ma wpływ na zdrowie jelit – poprawia m.in. perystaltykę jelit)
  • Poddawanie się zalecanym badaniom profilaktycznym, m.in. kolonoskopii i badaniom na krew utajoną w kale.

Źródło informacji: Serwis Zdrowie PAP

Katarzyna

Leave A Comment