Jak zdrowo edukować, czyli zielona szkoła Nowej Ziemi

Zdrowa edukacja powstała z potrzeby serca edukowania kolejnych pokoleń młodych odkrywców,  z upływem czasu ewoluowała i dzisiaj przede wszystkim skupia się na stwarzaniu przestrzeni edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, w której w towarzystwie dorosłych i przy użyciu autorskiego programu odkrywają swoje indywidualne talenty i budują fundamentalne umiejętności, potrzebne do kreowania szczęśliwego i radosnego życia w harmonii i dobrostanie.

 „Sztuką jest żyć według tego, czego się naucza”

Zdrowa edukacja = radosne dziecko, szczęśliwa rodzina i zasobne środowisko

Koncepcja zdrowej edukacji daje możliwości interakcji w różnych kierunkach, nie tylko w relacji nauczyciel – uczeń, ale również uczeń – uczeń oraz uczeń – nauczyciel/rodzic. Jest oparta na kole współdziałania, które zaczyna się od połączenia, następnie wzajemnego przenikania aż do momentu scalenia, który staje się początkiem kolejnego etapu i przyjścia jak w grze na kolejny poziom. Dzięki pracy w małych grupach, swobodzie czasowej, działaniu empirycznemu i zadawaniu sobie pytań efektywność jest często zaskakująca i daje fundamenty do dalszego kreatywnego rozwoju. Młodzi odkrywcy szczególnie poprzez doświadczenia sensoryczne dostrzegają, że tak naprawdę ich wyobraźnia jest w stanie zaprowadzić ich w nowe obszary i wprawić ich w stan radości i harmonii. Starsi samodzielnie zdobywając wiedzę rozwijają umiejętności selekcjonowania i analizowania oraz aplikowania jej w taki sposób jaki jest im w danym momencie potrzebny. Potrafią łączyć prawa natury z procesami matematycznymi czy lingwistycznymi. W połączeniu z  zajęciami plastycznymi, muzycznymi czy teatralnymi dają jeszcze pełniejszy obraz wizji świata w jakim chcą żyć i współkreować. Rola dorosłego jest rolą towarzysza i obserwatora, który jeśli jest potrzeba inspiruje lub stymuluje indywidualne procesy. Efektem „ubocznym” zdrowej edukacji jest to, że młodzi odkrywcy z radością uczestniczą w zajęciach.

EDUKACJA to proces, który jest integralnym elementem naszego życia. Wraz z pierwszym oddechem zaczynamy doświadczać tego co jest w nas i naszym środowisku i trwa to do końca naszego pobytu na tej planecie. Edukujemy się czy tego chcemy czy nie. Edukacja jest najlepszą inwestycją w przyszłość każdego człowieka bez względu na wiek, przekonania czy płeć. Jest nieskończoną drogą, którą warto rozpocząć w każdym momencie życia i podążając nią móc samemu odkrywać, doświadczać i realizować marzenia.

Zdrowa edukacja oparta jest na indywidualnym podejściu do potrzeb każdej osoby, szczególnie tych najmłodszych. Podczas zajęć inspirujemy, motywujemy i wspieramy w wielopoziomowym rozwoju każdego, kto jest otwarty do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin, rozwijania umiejętności językowych, doświadczania zmian, akceptowania i rozumienia różnych prcesów, które mają wpływ na rozwój indywidualnego potencjału każdego człowieka. Wspólnie kreujemy przestrzeń edukacyjną, w której każdy ma możliwość odkrywania swoich talentów, darów i umiejętności potrzebnych mu do ewolucji jego życia w różnych jego aspektach.

Czy edukacja może być zdrowa?

JAK DZIAŁA Zdrowa Edukacja? Główne założenia to:

 • Praktyczna Przestrzeń Edukacyjna

Tworzymy przestrzeń edukacyjną, w której uczniowie/uczestnicy mają możliwość poznawania nowej wiedzy i budowania umiejętności opartych na prawach natury, które następnie mogą zastosować w praktycznym działaniu.

 • Wielowymiarowa Inspiracja Naukowa

Inspirujemy, motywujemy i wspieramy w wielopoziomowym rozwoju każdego, kto jest otwarty do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin – nauki, sztuki, literatury i kultury

 • Różnorodność Umiejętności i Rozwój

Rozwijamy różnorodne umiejętności w tym językowe, doświadczania zmian, akceptowania i rozumienia różnych procesów, które mają wpływ na rozwój indywidualnego potencjału każdego człowieka.

 • Zarządzanie Czasem i Świadoma Odpowiedzialność

Uczymy umiejętności zarządzania czasem, odpowiedzialności za swoje działania i gospodarowania zasobami finansowymi i materialnymi poprzez budowanie szacunku, inteligencję emocjonalną, ekologiczną i społeczną

 • Edukacja przez Doświadczanie i Obserwację

Towarzyszymy w procesie zdobywania informacji i ich przetwarzania w procesie kształcenia i rozwoju umiejętności zdobywanych empirycznie, czyli poprzez doświadczanie zmysłowe i obserwowanie różnych procesów w naturalnym środowisku, np. w lesie, na łące, sadzie czy polu.

 • Zdrowe Nawyki i Akceptująca Tożsamość

Wspieramy rozwój fizyczny i promujemy zdrowy tryb życia poprzez inspirowanie do tworzenia nawyków służących rozwojowi i budowaniu własnej tożsamości opartej na akceptacji, tolerancji i zrozumieniu.

 • Nowoczesna Komunikacja Multimedialna

Używamy nowoczesnych technologii komunikacji i organizujemy zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych.

 • Autentyczność w Wielokulturowym Świecie

Zachęcamy do zachowania autentyczności i oryginalności w różnych aspektach życia m.in. poprzez promocję wielojęzyczności i wielokulturowości. W godności i poszanowaniu indywidualności ma możliwość rozwijania swoich talentów i uświadamiania sobie tego co warto robić inaczej, aby zasiane ziarno przyniosło zachwycające owoce.

Jednym z programów Zdrowej edukacji jest Akademia Młodego Odkrywcy w wersji stacjonarnej, a w wersji hybrydowej i zdalnej to I@MAMO, czyli Internetowa Międzynarodowa Akademia Młodego Odkrywcy.

I – INSPIRACJA/Inspiration

M – MOTYWACJA/ Motivation

A – ASPIRACJE/ Aspirations

M – MISTRZOSTWO/Mastery

O – ORYGINALNOŚĆ/ Originality

Akademia Młodego Odkrywcy

Skierowana jest do dzieci i młodzieży, których marzeniem jest żyć w radości i lekkości, przy wsparciu rodziny i najbliższego otoczenia w budowaniu zasobnego środowiska, w którym żyją i kreują swoją rzeczywistość.

Program oparty jest na ćwiczeniach i doświadczeniach edukacji interdyscyplinarnej, która pozwala na wielowymiarowy rozwój dziecka w zakresie rozumienia pojęć, zdobywania i rozwijania umiejętności, tworzenia własnych strategii i budowania fundamentów potrzebnych w dalszym procesie odkrywania własnego potencjału, zaufaniu sobie i możliwościom, których doświadcza w swoim otoczeniu.

Głównym celem wykonywanych zadań jest budowanie u dzieci i młodzieży umiejętności, które będą ich kompasem ku szczęśliwej i bezpiecznej przystani w przyszłości.

Główne cele akademii:

 • Inspirowanie uczestników do odkrywania w sobie indywidualnego i wyjątkowego potencjału, który każdy człowiek posiada od urodzenia
 • Wyposażenie młodych ludzi w narzędzia dzięki, którym odkryją swoje talenty, mocne stron i aspiracje
 • Motywowanie do konsekwentnego działania
 • Wspieranie rozwoju samodzielnego myślenia i kreatywności
 • Budowanie indywidualnego języka, systemu wartości i tożsamości uczestników
 • Promowanie wielojęzyczności i wielokulturowości
 • Wyprawy i wycieczki edukacyjne w Wielkiej Brytanii, Polsce i Portugalii
 • Zajęcia teatralne, artystyczne i muzyczne oparte na pobudzaniu swojej kreatywności i wyzwalaniu indywidualnego potencjału.

A gdyby tak zamknąć oczy, wziąć głęboki wdech i zanurzyć się w sobie? Następnie uchwycić pierwszą myśl o tym co sprawia nam największą przyjemność i popłynąć ku kolejnej, może wtedy powstanie taka opowieść …Dawno, dawno temu za górami za lasami mieszkała mała księżniczka z rodzicami, miała wspaniałe dzieciństwo a jej marzeniem było spotkanie księcia z bajki, posiadanie wspaniałej rodziny, do tego jeszcze chciała żyć długo i szczęśliwie, jak to w baśniach bywa. Najlepiej jakby to jej królestwo było otoczone pięknym lasem, wodą i górami, a jej sąsiadami były zwierząta i leśni mieszkańcy. Wokół jej domostwa rosły cudowne rośliny, które mogłaby podziwiać i pielęgnować. Życie w tej krainie byłoby pełne dostatku, każdy mógłby korzystać z jej dobrodziejstwa i obfitości. Ach! Taka kraina absolutnej harmonii…

Czy ta opowieść może stać się rzeczywistością?

Opowiadanie i tworzenie samemu opowieści to fantastyczny sposób budowania wizji świata, w jakim chcielibyśmy żyć, to doskonała metoda inspirowania siebie i innych do kreowania obrazów nie tylko słowem, ale również za pomocą innych technik i form przekazu.

Takie i nie tylko metody są elementarnymi narzędziami w Innowacyjnej Edukacji Interdyscyplinarnej, która obejmuje pracę nowatorskimi metodami w zgodzie z rytmami przyrody, prawami natury, naturalnym rozwoju człowieka i innych istot żywych.

Wycieczki i spacery są nieodłącznym elementem edukacji, umożliwiają obserwację w naturalnych warunkach, wyzwalają aktywność poznawczą przejawiającą się w zadawaniu wielu pytań i wymianie spostrzeżeń, pozwalają na posługiwanie się mową w naturalnych sytuacjach, ułatwiają porównywanie polskiego i angielskiego krajobrazu, pogody, roślinności, zwierząt.  Wykorzystując działanie w różnych lokalizacjach nasze zajęcia oparte są na edukowaniu przez doświadczanie siebie, emocji, relacji i środowiska.

Agnieszka Zuzanna Derleta

Jestem kobietą nowej ery, która żyje z radością każdego dnia. Kocham drogę, którą wybrałam. Jestem wdzięczna za wszystko czego doświadczam. Kreuję rzeczywistość mocą swych myśli i działań. W moim życiu panuje miłość, pokój i absolutna harmonia. Moją największą pasją jest edukacja z pasją, dzięki której inspiruje siebie i innych do ciągłej ewolucji emocji, zachowań i wyrażania potrzeb. Moja filozofia życiowa i styl życia są wyrazem wielowymiarowej integracji na wszystkich poziomach egzystencji. Jako lingwista kocham tworzyć słowem obrazy. Według mnie największą sztuką jest żyć według tego czego się naucza. Przy okazji zawodowo jestem edukatorem, mentorem i trenerem.     

UDOSTĘPNIJ

Newsletter

Nowe wpisy

bulimia
Choroby
Klaudia Gregorczyk

Bulimia – zaburzenie trudne do wykrycia

Bulimia nazywana jest inaczej żarłocznością psychiczną. Została określona jako nowa jednostka chorobowa w 1979 roku przez londyńskiego psychiatrę Gerarda Russela. Analizował on wtedy przypadki kobiet chorych na anoreksję i zauważył,

CZYTAJ WIĘCEJ »
Bez kategorii
Małgorzata Musioł

Apiterapia – w badaniach naukowych

Apiterapia jest tradycyjną terapią naturalną, opartą na produktach pochodzenia pszczelego. Produkty te wykorzystywane są w leczeniu i zapobieganiu różnym schodzeniom. Słowo „Apis” z łacińskiego oznacza „pszczołę”, co w połączeniu z terapią tworzy pokaźną grupę

CZYTAJ WIĘCEJ »