Kontakt

Biuro Reklamy Sylwia Wilczyńska
Magazyn “Natura&Zdrowie”, oraz portal naturazdrowie.com
Email: reklama@naturazdrowie.com

Redakcja portalu:
Redaktor prowadząca:
Katarzyna Melihar
email:portal@naturazdrowie.com
Redaktor:
dr Małgorzata Musioł
Email: redakcja@naturazdrowie.com

Małgorzata Musioł 11/09/2023

Sztuczna inteligencja (w skrócie AI) wkracza w coraz więcej obszarów naszego życia. Nie inaczej dzieje się z medycyną, tutaj również zaczyna ujawniać swoje oddziaływanie. W jakim zakresie wspiera i może wspierać działania specjalistów w niedalekiej przyszłości oraz jak wygląda to obecnie? Czy istnieją zagrożenia, których powinniśmy się wystrzegać jako ludzie?

W artykule:

1. Sztuczna inteligencja na usługach medycyny.

2. W jakich obszarach możemy mieć do czynienia z AI w branży medycznej.

3. Jakie niesie ryzyko i zagrożenia aktywność AI w medycynie.

1. Sztuczna inteligencja na usługach medycyny

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w diagnostyce, a nawet leczeniu pacjentów, wprowadzając rewolucyjne zmiany w stawianiu diagnoz medycznych, leczeniu i zarządzaniu danymi osób chorych. Na obecnym etapie rozwoju wspomaga kilka kluczowych obszarów. A to dopiero początek jej współpracy z ludźmi na tym polu. Obszarami tymi są:

• Diagnostyka Obrazowa: AI pomaga w analizie zdjęć rentgenowskich, MRI i CT, zwiększając dokładność i szybkość diagnoz.

• Analiza Genomiczna: AI analizuje sekwencje DNA, przewidując predyspozycje do chorób i reakcje na leki.

• Telemedycyna: Algorytmy AI wspomagają lekarzy w monitorowaniu pacjentów na odległość. Ma to swoje zastosowanie zwłaszcza w przypadku osób starszych, mieszkających samodzielnie i bez wsparcia kogokolwiek bliskiego.

• Personalizowane Leczenie: Na podstawie danych pacjenta AI może sugerować indywidualne plany leczenia.

• Zarządzanie Danymi: AI ułatwia przechowywanie i analizę ogromnych zbiorów danych medycznych, co przyspiesza badania kliniczne.

• Chirurgia Robotyczna: Roboty sterowane AI wykonują precyzyjne operacje, minimalizując ryzyko błędów.

• Odkrywanie Leków: AI przyspiesza proces identyfikacji nowych leków i terapii.

Na podstawie tych danych można wywnioskować, że sztuczna inteligencja znacząco poprawia jakość opieki zdrowotnej, dzięki AI staje się ona bardziej efektywna, szybsza i dokładniejsza.

2. W jakich obszarach możemy mieć do czynienia z AI w branży medycznej?

Rozwój sztucznej inteligencji w branży medycznej zmierza w kilku kluczowych kierunkach. Ważnym zagadnieniem są sprawy etyki i bezpieczeństwa, dalszy proces automatyzacji opieki i współdziałanie pomiędzy różnymi systemami sztucznej inteligencji, jak również jakoś monitorowania pacjentów. Chociaż aspektów jest znacznie więcej. Chodzi o pełną integrację sztucznej inteligencji z systemami opieki zdrowotnej, zwiększenia jej efektywności i precyzji, oraz rozszerzenia zakresu możliwości diagnostycznych i terapeutycznych. Oto istotne zagadnienia:

• Etyka i Bezpieczeństwo: Obserwuje się wzrastające zainteresowanie wokół etycznych aspektów AI, takich jak prywatność danych i odpowiedzialność za decyzje medyczne.

• Interoperacyjność: Zwiększanie możliwości współpracy pomiędzy różnymi systemami AI i bazami danych w celu usprawnienia opieki.

• Zautomatyzowana Diagnostyka: Rozwijane są algorytmy zdolne do jeszcze dokładniejszej i szybszej diagnozy różnych chorób.

• AI i Internet Rzeczy: Integracja z urządzeniami medycznymi do ciągłego monitorowania stanu zdrowia pacjentów.

• Wirtualni Asystenci: Rozwój chatbotów i wirtualnych asystentów medycznych do udzielania porad i automatycznego zbierania danych.

• Badania Kliniczne: AI pomaga w analizie i interpretacji wyników badań klinicznych, co przyspiesza wprowadzanie nowych leków na rynek.

• Emocjonalna i Psychiczna Opieka: Rozwój algorytmów rozpoznających symptomy zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

• Personalizacja: AI umożliwia tworzenie bardziej spersonalizowanych planów leczenia i terapii.

3. Jakie niesie ryzyko i zagrożenia aktywność AI w medycynie?

Istnieją różne zagrożenia, związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w medycynie i leczeniu.

• Błędy Diagnostyczne: AI może popełnić błąd, który mógłby prowadzić do nieprawidłowego leczenia.

• Prywatność: Ryzyko naruszenia prywatności pacjentów przez niewłaściwe zarządzanie danymi.

• Brak Kontroli: Automatyzacja decyzji medycznych może ograniczyć rolę lekarzy i zdolność do indywidualnej oceny.

• Etyczne Dylematy: Kwestie odpowiedzialności i etyki w przypadku błędów lub nieoczekiwanych wyników.

• Wykluczenie: Niedostępność zaawansowanych technologii AI w mniej zasobnych regionach.

• Bezpieczeństwo: Możliwość włamania lub manipulacji danymi medycznymi przez cyberatak.

• Koszty: Wdrożenie i utrzymanie systemów AI może być kosztowne.

• Zależność od Danych: Jakość diagnoz i terapii zależna od jakości dostępnych danych.

• Ludzki Element: Możliwość utraty osobistego kontaktu między lekarzem a pacjentem.


Małgorzata Musioł

Leave A Comment