Kontakt

Biuro Reklamy Sylwia Wilczyńska
Magazyn “Natura&Zdrowie”, oraz portal naturazdrowie.com
Email: reklama@naturazdrowie.com

Redakcja portalu:
Redaktor prowadząca:
Katarzyna Melihar
email:portal@naturazdrowie.com
Redaktor:
dr Małgorzata Musioł
Email: redakcja@naturazdrowie.com

Katarzyna 16/11/2023

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem dorosłych z depresją umiarkowaną do ciężkiej, osoby uczestniczące w sesjach jogi w ogrzanym do odpowiedniej temperatury pomieszczeniu, doświadczyły znacznej redukcji objawów depresyjnych w porównaniu z grupą kontrolną.

Wyniki badania, prowadzonego przez badaczy ze szpitala Massachusetts General Hospital (MGH) i opublikowanego w czasopiśmie Journal of Clinical Psychiatry wskazują, że joga wykonywana np. w ogrzewanej wodzie lub praktykowana w podgrzanym pomieszczeniu może być realną opcją terapeutyczną dla pacjentów z depresją.

W ośmiotygodniowym badaniu 80 uczestników zostało losowo podzielonych na dwie grupy: jedną, która otrzymała 90-minutowe sesje jogi Bikram praktykowanej w pomieszczeniu o temperaturze 35° stopni i drugą grupę, która została umieszczona na liście oczekujących. Do analizy włączono łącznie 33 uczestników z grupy jogi i 32 osoby z listy oczekujących.

Uczestnikom grupy interwencyjnej zalecono co najmniej dwa zajęcia jogi tygodniowo, ale ogólnie uczestniczyli w średnio 10,3 zajęciach w ciągu ośmiu tygodni.

Po ośmiu tygodniach u uczestników zajęć z jogi zaobserwowano znacznie większą redukcję objawów depresyjnych w porównaniu z uczestnikami znajdującymi się na liście oczekujących, co oceniono za pomocą tak zwanej skali Inwentarza Symptomatologii Depresyjnej (IDS-CR).

Badacze zaobserwowali również, że u 59,3% uczestników jogi objawy zmniejszyły się o 50% lub więcej w porównaniu z 6,3% uczestników z listy oczekujących. Co więcej, 44% osób w grupie jogi uzyskało tak niskie wyniki w skali IDS-CR, że uznano, że ich depresja znajduje się w fazie remisji, w porównaniu z 6,3% w grupie oczekujących.

Objawy depresyjne zmniejszyły się nawet u uczestników, którzy otrzymali tylko połowę przepisanej „dawki jogi”, co sugeruje, że podgrzewane sesje jogi tylko raz w tygodniu mogą być korzystne.

„Joga i metody wykorzystujące ciepło mogą potencjalnie zmienić przebieg leczenia pacjentów z depresją, zapewniając podejście nie oparte na lekach, a w zamian dodatkowe korzyści fizyczne” – mówi główna autorka dr Maren Nyer, dyrektor ds. studiów nad jogą w Massachusetts General Hospital oraz adiunkt psychiatrii w Harvard Medical School.

https://naturazdrowie.com/joga-jak-wplywa-na-nasze-zdrowie
Czytaj także o wpływie jogi na zdrowie

„Obecnie opracowujemy nowe badania, których celem jest określenie konkretnego wkładu każdego elementu – ciepła i jogi – w efekty kliniczne, które zaobserwowaliśmy w depresji” – podkreśliła badaczka.

Uczestnicy pozytywnie ocenili „gorące” sesje jogi i nie doświadczyli żadnych poważnych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem tej metody terapii.

„Potrzebne są szczegółowe badania, w których porówna się jogę praktykowaną w podgrzewanym pomieszczeniu z wykonywaną w nieogrzewanym środowisku w leczeniu depresji, aby sprawdzić, czy ciepło przynosi korzyści w porównaniu ze zwykłą jogą w leczeniu depresji, zwłaszcza biorąc pod uwagę obiecujące dowody na to, że hipertermia całego ciała jest stosowana w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych” – uważają badacze ze szpitala w Massachusetts (USA).


Źródło: https://www.sciencedaily.com/

Katarzyna

Leave A Comment