Kontakt

Biuro Reklamy Sylwia Wilczyńska
Magazyn “Natura&Zdrowie”, oraz portal naturazdrowie.com
Email: reklama@naturazdrowie.com

Redakcja portalu:
Redaktor prowadząca:
Katarzyna Melihar
email:portal@naturazdrowie.com
Redaktor:
dr Małgorzata Musioł
Email: redakcja@naturazdrowie.com

Kamila Mysłek 20/12/2023

Zamiast jednorazowych założeń możemy skoncentrować się na stopniowym, pełnym uważności podejściu do realizacji celów przez cały rok? Często postanowienia noworoczne to zbiór ambitnych celów, które stawiamy sobie pod wpływem emocji i entuzjazmu związanego z nowym rozdziałem. Jednak w miarę upływu czasu, motywacja maleje, a cele stają się trudne do osiągnięcia, a my pozostajemy z uczuciem porażki. Dlaczego więc nie spróbować czegoś innego?

Wprowadzaj zmiany stopniowo i z uważnością

Mindfulness uczy nas obecności w chwili, doceniania drobnych kroków i czerpania radości z procesu, nie tylko z rezultatu. Zamiast jednorazowego, gwałtownego zastrzyku zmiany, proponuje stopniową realizację celów. Zamiast ogromnych postanowień, możemy rozłożyć cele na mniejsze kroki, które są łatwiejsze do
osiągnięcia.

Porażka to część procesu

Pytanie – jak traktujesz siebie kiedy nie uda ci się zrealizować postanowienia? Stopniowa realizacja celów pozwala na lepsze radzenie sobie z ewentualnymi upadkami. Zamiast zniechęcenia, widzimy porażki jako część procesu, a mindfulness pomaga nam spojrzeć na siebie w tym procesie z empatią i zrozumieniem.

Budowanie trwałych nawyków

Realizacja celów w sposób stopniowy pomaga w budowaniu trwałych nawyków. Zamiast chwilowej zmiany, wprowadzamy mądre, ugruntowane praktyki, które stają się integralną częścią naszego codziennego życia. Zacznij od głębokiej refleksji nad swoim obecnym stylem życia. Zamiast natychmiastowych rewolucji, spójrz uważnie np. swoje nawyki żywieniowe, poziom aktywności fizycznej i
poziom stresu w życiu. Zaakceptuj swoje obecne wyzwania, zamiast ich unikać.

Zamiast ogólnych postanowień o utracie wagi czy intensywnego treningu możesz postanowiła skupić się na konkretnych, realistycznych celach. Wprowadzić pierwszy cel: 20-minutowe spacery, co drugi dzień.

To proste, ale konkretnie zdefiniowane zadanie, które jest łatwe do wdrożenia i przygotuje cię na przykład
do tego, aby miesiąc później zacząć biegać przez 20 minut co drugi dzień.

Rezygnacja z postanowień noworocznych na rzecz stopniowej realizacji celów przy wykorzystaniu mindful living to nie tylko zmiana strategii, to zmiana sposobu myślenia. To otwarcie się na proces, docenianie każdego kroku i czerpanie radości z codziennych doświadczeń. Kiedy mindfulness staje się integralną częścią naszego życia, cele stają się naturalnym efektem, a rozwój staje się trwały i pełen satysfakcji. Sukces nie zawsze wymaga radykalnych zmian, może wynikać z małych, trwałych kroków i pełnej obecności w procesie życiowej transformacji.

Kamila Mysłek

Leave A Comment