Kontakt

Biuro Reklamy Sylwia Wilczyńska
Magazyn “Natura&Zdrowie”, oraz portal naturazdrowie.com
Email: reklama@naturazdrowie.com

Redakcja portalu:
Redaktor prowadząca:
Katarzyna Melihar
email:portal@naturazdrowie.com
Redaktor:
dr Małgorzata Musioł
Email: redakcja@naturazdrowie.com

Katarzyna 22/04/2024

Czego nie wiesz o dotyku – dotyk i ból w medycynie chińskiej

Kluczem do zdrowia jest właściwa funkcjonalność powięzi. Powięź to tkanka łączna, która otacza kości, łączy narządy z mięśniami, kręgosłupem czy nerwami. Powięź organizuje ciało w ,,komory”. Ogranicza obszary tkanek, do których wchodzą i wychodzą tylko nerwy i naczynia krwionośne. Taka budowa chroni ciało przed szerzeniem się infekcji oraz pozwala na lepszą organizację.

Problem pojawia się wtedy, gdy odwodniona czy odkształcona powięź tworzy “skostniałą” strukturę ciała i ogranicza przepływ krwi czy bodźców nerwowych przez np. mięśnie czy narządy. Wtedy, w wyniku kompensacji lub słabego odżywienia wewnątrzkomórkowego pojawia się ograniczenie ruchu ciała, ból lub choroba.

Czym jest ból w medycynie chińskiej?

Brakiem swobodnego przepływu krwi, limfy i informacji w układzie nerwowym. Ciało zdrowe to ciało w sprawnej komunikacji ze sobą. Sprawna powięź jest podstawą zdrowia.

Głównym składnikiem powięzi jest kolagen. Tworzy on też ścięgna czy chrząstkę stawową, buduje ściany tętnic i nadaje kościom wytrzymałość na rozciąganie. Kolagen to potrójna helisa, a trzy potrójne pasma helisy tworzą superhelisę, zwaną mikrofibrylą. Mikrofbryle układają się wzdłuż linii naprężeń. W rezultacie powstaje ,,siatka” kolagenu, która jest półkrystaliczna. 

Cząsteczka kolagenu jest dipolem. I choć głowa i ogon mają przeciwne ładunki, całkowity ładunek cząsteczki kolagenu jest dodatni. Zatem powięź czy kości mają stały ładunek elektryczny.

Dotyk czy masaż leczniczy dostarczają bodźce mechaniczne do tkanek miękkich. Bodźce te poruszają czy naciągają cząsteczki kolagenu, powodując efekt piezoelektryczny. Wzrasta wtedy ładunek ujemny, co ma silny wpływ na odnawianie (regenerację) tkanek w obszarze, w którym są masowane. Powięź jest niejako żywą siecią elektryczną.

Kolagen zewnątrzkomórkowy otoczony jest płynem międzykomórkowym, który zawiera mnóstwo anionów, kationów i dipoli, jak np. Na+, Cl-, K+. Właśnie dzięki ruchowi przerywanemu w masażu powstają  wahania ciśnienia śródmiąższowego w przestrzeni międzykomórkowej. To stymuluje przepływ płynu międzykomórkowego, a naładowane cząstki przepływają wokół kolagenu. Różnica potencjałów elektrycznych tworzy pole elektryczne. 

Czytaj także: https://naturazdrowie.com/powiezi-wplyw-na-zdrowie-i-trening/

Odkształcenia w powięziach

Świadomość ciała polega właśnie na pamięci odkształceń w powięziach i informacji zatrzymanej w jej ,,komorach”. Każdy uraz, nadmierna powtarzalność wzorca (np. ciągłe siedzenie), nadmierna emocja czy stres prowadzi do takich odkształceń.

Z kolei dysocjacja od trudnych doświadczeń prowadzi do bólu emocjonalnego, który przejawia się jako ból fizyczny w ciele. Aby więc żyć bez bólu, potrzebujesz wrócić do pierwotnej informacji w ciele i uwolnić ją poprzez wpływ na strukturę. Najprostszym sposobem jest dotyk. Najskuteczniejszym – akupunktura. 

Niefortunnie odkształcona powięź jest sztywną strukturą tworzącą napięcia spastyczne w ciele. Odczujesz je najczęściej w jamie brzusznej lub na karku. Brzuch czy szyja jak „skała” przechowują niewyrażone ładunki emocjonalne, wprowadzają dysharmonię w trawieniu czy kreują problemy mentalne.

Gdy dotykasz ciało, deformacja kolagenu powoduje powstanie pola elektrycznego i przepływ elektronów. Wtedy struktura się poluźnia, organy zaczynają działać sprawniej, a Ty uwalniasz się od bólu. A gdy zrobisz to z intencją – uwalniasz się od traumy.


Elżbieta Pękalska, PhD

Terapeutka i praktyk medycyny chińskiej pod Manchesterem w Anglii. Pomaga uwolnić się od blokad, bólu, chorób i traum. Używa dotyku, akupunktury, odżywiania, ziół, dźwięku i słów. 

Katarzyna

Leave A Comment