czy jest sens w noworocznych postanowieniach

noworoczne postanowienia
Redakcja poleca
Iwona Ligęza

Nadaj moc noworocznym postanowieniom

Nigdy nie zmienisz Twojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co robisz każdego dnia. John C. Maxwell Siła przełomu. Jak wskazówka zegara zmienia postrzeganie Kiedy wskazówka zegara przekracza północ, wydaje

CZYTAJ WIĘCEJ »