Wiosenne oczyszczanie organizmu w ślad za św. Hildegardą z Bingen